Wednesday, December 29, 2010

ORANG IKHLAS ITU TERTINDAS

TAJUK BARU UNTUK FIKIR-FIKIR ……. ORANG IKHLAS ITU TERTINDAS KAH ? KERJA SEBAGAI SATU IBADAH
R am ai yan g mengeluh, bukan kecewa, tetapi sekadar meluahkan rasa… betapa kebaikan dipersia. Isteri yan g setia, dipersiakan su am i. Su am i yan g baik, ditinggalkan isteri. Ibu-bapa yan g dipinggirkan anak-anak…
In ila h warna kehidupan yan g kita perlu hadapi. Langit tidak selalu cerah. Hidup tidak sentiasa indah. Dipergilirkan antara senang dan susah, agar di hati kita ada sabar dan syukur. Ump am a mal am dan siang, barulah tercipta keharmonian, keseimbangan…
Lalu di pagi Jumaat ini, saya tulis satu kisah l am a… sekadar untuk mengingatkan diri dan pembaca. Satu tulisan untuk membujuk hati sendiri atas satu pertanyaan, orang ikhlas tertindas?
Atau soalan yan g lebih “dal am ” dan sukar  daripada itu… benar-benarkah kita orang yan g ikhlas jika masih merasa tertindas ketika cuba mengikhlaskan hati kita ketika melalukan kebaikan kepada sesorang atau sesuatu pihak?
Ah, ikhlas itu m ema ng rahsia. Rahsia dal am rahsia Allah. Ya Allah, bantulah k am i untuk ikhlas…A min .
ORANG IKHLAS ITU TERTINDAS?
Jika kita memberi kebaikan kepada seseorang, kebaikan itu akan dibalas walaupun yan g membalasnya bukan orang yan g kita berikan kebaikan itu. Hakikat ini mengingatkan saya kepada satu perbualan yan g berlaku sewaktu saya mengendalikan progr am latihan beberapa tahun lalu di sebuah organisasi.
“Saya tidak mempunyai apa-apa harapan lagi pada organisasi ini,” kata seorang kakak berterus-terang.
“Mengapa?” balas saya.
“Organisasi ini dipenuhi oleh kaki bodek dan kaki am pu. Saya terseksa bekerja secara ikhlas di sini. Tidak pernah dihargai, tidak ada ganjaran yan g wajar. Saya bukannya orang yan g bermuka-muka. Tak pandai saya nak am pu- am pu orang atas, Fokus saya kepada kerja sahaja.”
Kakak itu sebenarnya adalah peserta progr am yan g paling senior. Telah berpuluh tahun bekerja dal am organisasi tersebut. Itu adalah kali ter akhir dia mengikuti progr am latihan. En am bulan lagi dia akan bersara. Kesempatan yan g diberikan kepadanya dal am sesi memperkenalkan diri itu telah digunakannya sepenuhnya untuk meluahkan rasa kecewa dan marahnya sepanjang berkhidmat di situ. Sungguh, dia kecewa sekali. Siapa tidak marah, jika bekerja secara ikhlas dan gigih tetapi tidak pernah dina ikkan pangkat atau mendapat kenaikan gaji?
Sewaktu rehat, s am bil min um- min um dan berbual santai saya bertanya kepadanya, “kakak punya berapa orang anak?”
Sengaja saya bertanya soal-soal “di luar kotak” agar ketegangan dal am sesi sebelumnya dapat diredakan.
“Oh r am ai encik…”
“Bagaimana dengan anak-anak kakak?”
Wah, saya lihat dia begitu ceria apab ila mula menceritakan tentang anak-anaknya. Boleh dikatakan semua anak-anaknya berjaya dal am profesion masing-masing. Ada yan g menjadi doktor, jurutera, pensyarah dan sebagainya. Malah seorang anaknya telah menjadi hafiz.
“Kakak, boleh saya bertanya?”
“Tanyalah encik…” ujar kakak itu s am bil tersenyum. Mendung di wajahnya sudah berlalu. Dia begitu teruja b ila bercerita tentang anak-anaknya. M ema ng, semua anak-anaknya menjadi.
“Jika kakak diberi pilihan, antara anak-anak yan g “menjadi” dengan naik gaji, mana yan g kakak pilih?”
Belum sempat dia menjawab, saya bertanya lagi, “antara kakak naik pangkat dengan anak-anak berjaya dal am karier mereka, mana yan g kakak pilih?”
Dengan cepat kakak itu menjawab, “hati ibu encik… tentulah saya pilih anak-anak saya menjadi walaupun tidak naik gaji atau dapat pangkat. Anak-anak adalah harta kita yan g paling berharga!”
Saya tersenyum. Hati ibu, begitulah semestinya.
“Kakak, sebenarnya keikhlasan dan kegigihan kakak bekerja dal am organisasi ini telah mendapat ganjaran…” kata saya perlahan. H am pir berbisik.
“Maksud encik?”
“Allah telah membalas dengan ganjaran yan g lebih baik dan lebih kakak lebih sukai. 
B ila kakak ikhlas bekerja dal am organisasi ini, Allah berikan kepada kakak anak-anak yan g menjadi.”
“Tidak pernah saya terfikir begitu encik…”
“Allah Maha Berkuasa. Ada kalanya takdir dan perbuatan-Nya terlalu misteri dan rahsia untuk dijangkau oleh p emi kiran kita. Tetapi yakinlah what you give, you get back. Itu hukum sunatullah dal am hubungan ses am a manusia. Kebaikan yan g kita buat akan kembali kepada kita. Yakinlah.”
“Walaupun bukan daripada seseorang atau sesuatu pihak yan g kita berikan kebaikan itu?”
“Maksud kakak?”
“Mac am ni, saya buat kebaikan kepada organisasi tempat saya bekerja, tapi Allah berikan kebaikan kepada keluarga. Pembalasan Allah bukan di tempat saya bekerja, sebaliknya diberikan dal am keluarga saya. Begitukah encik?”
“Itulah yan g saya katakan tadi, takdir Allah kekadang terlalu misteri. Tetapi ketetapannya mutlak dan mukt am ad, siapa yan g memberi kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Dal am ist ila h biasa itu dipanggil golden rule!”
Kakak itu termenung. Mungkin m emi kirkan pertalian dan kaitan antara apa yan g berlaku dal am organisasi dengan f am ilinya.
“Metafora atau analoginya begini. Katalah kita sedang m ema ndu di satu jalan yan g mempunyai dua atau tiga lorong. Penuh sesak. Tiba-tiba sebuah kereta yan g tersalah lorong di sebelah memberi isyarat untuk masuk ke lorong kita. Kerana simpati melihat dia terkial-kial memberi isyarat, kita pun beralah, lalu memberi laluan untuk kereta itu masuk di hadapan kita…”
Saya berhenti seketika meng am bil nafas s am bil mencari reaksi. Saya lihat kakak itu mendengar penuh min at. Dia meneliti metafora yan g saya s am paikan dengan begitu teliti.
“Kemudian kita terus m ema ndu ke hadapan. Mungkin sej am kemudian atau setelah berpuluh-puluh kilometer, tiba-tiba kita pula yan g tersalah lorong. Kita pula yan g memberi l am pu isyarat untuk masuk ke lorong sebelah. Soalnya logikkah kalau kita mengharapkan kereta yan g kita bantu sebelumnya memberi laluan untuk kita?”
Kakak itu tersenyum dan berkata, “tak logik encik. Kereta yan g kita bantu tadi entah ke mana perginya.”
“Tapi ada tak kereta lain yan g simpati dan memberi laluan untuk kita?’
“Pasti ada! Insya-Allah.”
“Ya, begitulah. Padahal kereta itu tidak pernah sekali pun kita tolong. Tetapi Allahlah yan g menggerakkan hati p ema ndunya untuk memberi laluan kepada kita. Orang yan g kita beri kebaikan, tidak ada di situ untuk membalas kebaikan kita… Tetapi Allah menggerakkan hati orang lain, yan g tidak pernah merasa kebaikan kita untuk membalas kebaikan kita tadi.”
“Subhanallah!”
“Begitu dal am litar di jalan raya dan begitu jualah litar dal am kehidupan manusia. Kita buat baik kepada A, tetapi kerap kali bukan A yan g membalas kebaikan kita tetapi B atau C atau D atau lain-lainnya yan g membalasnya. In ila h hakikat yan g berlaku dal am kehidupan ini.”
“Kita tidak boleh kecewa b ila keikhlasan kita dipersiakan?” tanya kakak itu lagi. Lebih kepada satu respons min ta diiyakan.
“Kakak, ikhlas sebenar tidak pinta dibalas. Tetapi Allah Maha Kaya dan Maha Pengasih, siapa yan g ikhlas akan diberi ganjaran walaupun mereka tidak m emi ntanya kerana setiap kebaikan itu akan dikembalikan kepada orang yan g melakukannya. Ia ump am a bola yan g dibaling ke dinding, akan melantun semula kepada pembalingnya!”
“Selalunya saya dengar, orang ikhlas akan dibalas di akhir at.”
“Itulah balasan yan g lebih baik dan kekal. Tetapi saya katakan tadi, Allah Maha kaya, Allah mahu dan m am pu membalas keikhlasan h am ba-Nya di dunia lagi.”
“Maksud encik?”
“Orang yan g ikhlas akan diberi ketenangan dan kebahagiaan dal am hidup. Anak-anak yan g soleh dan solehah. Isteri yan g taat atau su am i yan g setia. Dan paling penting… hati yan g sejahtera. In ila h kekayaan dan kelebihan yan g lebih ut am a daripada pangkat, gaji dan jawatan.”
“Jadi orang ikhlas akan terus ditindas, tidak dapat kenaikan pangkat atau gaji? Bukan apa, saya terfikir kenapa nasib kaki am pu dan kaki bodek lebih baik dal am organisasi. Mereka dapat naik pangkat!”
Giliran saya pula tersenyum.
“Tidak ada kebaikan yan g akan kita dapat melalui jalan yan g salah. Percayalah, kalau benar mereka kaki am pu dan bodek sahaja… pangkat yan g mereka dapat akan menyebabkan mereka melarat. Gaji naik, tetapi ketenangan hati menurun. Ingat apa yan g saya kata tadi, what you give you get back… 
Golden rule itu bukan untuk kebaikan sahaja, tetapi untuk kejahatan juga. Kalau kita berikan kejahatan, kejahatan itu akan kembali semula kepada kita. Kaki am pu, mungkin akan dapat anak yan g pandai bermuka-muka. Kaki bodek mungkin dibalas dengan isteri yan g berpura-pura!” terang saya panjang lebar.
“Jadi apa yan g harus saya lakukan dengan baki masa perkhidmatan yan g tinggal tidak beberapa bulan lagi ni?”
“Bekerjalah dengan gigih. Walaupun mungkin bos tidak melihatnya, tetapi Allah Maha Melihat. Bekerja itu satu ibadah. God is our “ceo”, kata orang sekarang. 
Insya-Allah, satu hari nanti manusia juga akan diperlihatkan oleh Allah tentang keikhlasan manusia yan g lain. Jangan berhenti memberi kebaikan hanya kerana tidak dapat penghargaan…”
“Maksud encik?”
“Jangan mengharap terima kasih daripada manusia atas kebaikan yan g kita buat kepadanya.”
“Kenapa?”
“Kita akan sakit jiwa!”
“Kenapa?”
“Kerana umumnya manusia tidak pandai berterima kasih. Lihatlah, kalau kepada Allah yan g Maha Memberi pun manusia tidak pandai bersyukur dan berterima kasih, apalagi kepada manusia yan g pemberiannya terbatas dan berkala. Sedikit sekali daripada manusia yan g bersyukur,” balas saya mengulangi apa yan g maktub dal am Al Quran.
“Tetapi Allah tidak berhenti memberi… “ kata kakak itu perlahan.
“Walaupun manusia tidak berterima kasih kepada-Nya. Sekalipun kepada yan g derhaka dan kafir, tetapi Allah terus memberi… Justeru siapa kita yan g terg am ak berhenti memberi hanya kerana tidak mendapat penghargaan dan ucapan terima kasih?”
“Ah, kita terlalu ego…”
Dan itulah kesimpulan perbualan yan g saya kira sangat bermakna dan besar impaknya dal am hidup saya. Saya terasa “diperingatkan” s ema sa memberi peringatan kerana pada hakikatnya saya juga tidak terlepas daripada lintasan hati oleh satu pertanyaan… orang ikhlas tertindas?

Kreditku kepada: Ct Rosma

No comments:

Post a Comment

Jadikan diri kita menjadi lebih baik hari ke hari- (Part 1)

1.  Dekatkan diri dengan Allah Bagaiman kita ingin hidup bahagian dan tenang di alam yang penuh dengan ragam jahat dengan baik ini jika...