Friday, October 14, 2011

SO you think fat is ugly!????


Well, after seeing these ... 
I think I'll keep my fat ass,
 Thank you VERY MUCH!

No comments:

Post a Comment

Tak bergerak pun

Setiap hari kau melihat peluang, kau melihat itu dan ini yang boleh membantu kau tapi kamu masih seperti kelmarin. Idea dan ilmu(walaupun...