Monday, August 19, 2013

One Job only

I only gave you one job to do - and you failed miserably.

No comments:

Post a Comment

Tak bergerak pun

Setiap hari kau melihat peluang, kau melihat itu dan ini yang boleh membantu kau tapi kamu masih seperti kelmarin. Idea dan ilmu(walaupun...